مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه آب انبار

برداشت از پروژه آب انبار روستای ده آباد توسط تیم آتریم جهت ثبت آثار باستانی در سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان انجام شده است.

  • نام پروژه: پروژه آب انبار
  • سال اجرا: 1396
  • نوع پروژه: برداشت و مرمت آثار باستانی
  • مدت زمان اجرا: 2 هفته
  • موقعیت: اصفهان، روستای ده آباد