مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه اداری SH

طراحی و اجرای شرکت SH به صورت صفر تاصد و همچنین تامین متریال کلی پروژه. 

  • نام پروژه: پروژه اداری SH
  • سال اجرا: 1398
  • نوع پروژه: دکوراسیون اداری
  • مدت زمان اجرا: 1 ماه
  • موقعیت: تهران، آهن مکان