مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه غرفه آهن ۱۱۸

طراحی و اجرای غرفه آهن ۱۱۸ در ۴۸ ساعت و کسب عنوان غرفه برتر در نمایشگاه.

  • نام پروژه: پروژه غرفه آهن 118
  • سال اجرا: 1398
  • نوع پروژه: غرفه های نمایشگاهی
  • مدت زمان طراحی و اجرا: 1 هفته
  • موقعیت: تهران، مصلی