مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه فروشگاه الونتری

مشارکت در اجرای پروژه فروشگاه الونتری واقع در ایرانمال. خدمات ارائه شده در این پروژه:

اجرای سقف کاذب کناف

اجرای دیوار کاذب کناف

رنگ آمیزی پروژه

  • نام پروژه: پروژه فروشگاه الونتری
  • سال اجرا: 1397
  • نوع پروژه: دکوراسیون تجاری
  • مدت زمان اجرا: 2 هفته
  • موقعیت: تهران، ایرانمال