مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه آقای امینی

طراحی داخلی جهت بازسازی بر اساس ترکیب سبک روستیک و مدرن انجام شده است.

  • نام پروژه: پروژه آقای امینی
  • سال اجرا: 1398
  • نوع پروژه: بازسازی
  • مدت زمان طراحی: 1هفته
  • موقعیت: اصفهان، نطنز