مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه منزل آقای بابائی

طراحی داخلی این پروژه با ارائه چندین آلترناتیو انجام شده است که هرکدام ترکیب رنگی متفاوتی دارند.

  • نام پروژه: پروژه منزل آقای بابائی
  • سال اجرا: 1398
  • نوع پروژه: بازسازی مسکونی
  • مدت زمان طراحی: 1 هفته
  • موقعیت: تهران