مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه بازار مبل ایران۳

اجرای سقف کاذب کناف به متراژ ۱۵۰۰مترمربع بر اساس اصول فنی و اجرایی کناف ایران( کی پلاس).

  • نام پروژه: پروژه بازار مبل ایران3
  • سال اجرا: 1398
  • نوع پروژه: بازسازی تجاری
  • مدت زمان اجرا: 2 ماه
  • موقعیت: تهران، یافت آباد