بازسازی واحد ۱۴۱ متری با استفاده از سبک تلفیقی، بازسازی می تونه فضای متفاوت و کاربردی تری رو برای شما ایجاد کنه

مخفی کردن اطلاعاتنمایش اطلاعات

بازسازی پروژه ۱۴۱ متری

بازسازی واحد ۱۴۱ متری با استفاده از سبک تلفیقی، بازسازی می تونه فضای متفاوت و کاربردتری رو برای شما ایجاد کنه

  • نام پروژه: بازسازی پروژه 141 متری
  • سال اجرا: 1403
  • نوع پروژه: بازسازی
  • مدت زمان اجرا: 2 ماه
  • موقعیت : تهران