مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه ویلای بستک

طراحی این پروژه بر اساس دو آلترناتیو مختلف انجام شده است. آلترناتیو اول بر اساس معماری بومی منطقه و تلفیق با سبک مراکشی انجام شده است. آلترناتیو نهایی بر اساس سبک مدرن انجام شده است.

  • نام پروژه: پروژه ویلای بستک
  • سال اجرا: 1400
  • نوع پروژه: طراحی ویلا
  • مدت زمان طراحی: 3 هفته
  • موقعیت: بستک