مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه فروشگاه تامزان

مشارکت در اجرای پروژه فروشگاه تامزان واقع در ایرانمال. از خدمات ارائه شده در این پروژه:

اجرای سقف و دیوار کاذب کناف

رنگ آمیزی پروژه

تاسیسات الکتریکال

  • نام پروژه: پروژه فروشگاه تامزان
  • سال اجرا: 1397
  • نوع پروژه: دکوراسیون تجاری
  • مدت زمان اجرا: 1 ماه
  • موقعیت: تهران، ایرانمال