مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه فروشگاه KIP

مشارکت در اجرای دکوراسیون داخلی پروژه فروشگاه KIP توسط تیم اجرایی آتریم.

  • نام پروژه: پروژه فروشگاه KIP
  • سال اجرا: 1397
  • نوع پروژه: دکوراسیون تجاری
  • مدت زمان اجرا: 2 هفته
  • موقعیت: تهران، ایرانمال