مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه خانه اسماعیلی

برداشت از خانه تاریخی آقای اسماعیلی جهت ثبت آثار باستانی در سازمان میراث فرهنگی اصفهان توسط تیم آتریم.

  • نام پروژه: پروژه خانه اسماعیلی
  • سال اجرا: 1396
  • نوع پروژه: مرمت آثار باستانی
  • مدت زمان اجرا: 1 ماه
  • موقعیت: اصفهان، روستای فمی