مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه شرکت داروسازی

طراحی و اجرای پروژه شرکت داروسازی توسط تیم آتریم با در نظر گرفتن کاهش هزینه ها و نهایت استفاده از فضا جهت کاربری اداری- آزمایشگاهی انجام شده است.

  • نام پروژه: پروژه شرکت داروسازی
  • سال اجرا: 1397
  • نوع پروژه: بازسازی اداری
  • مدت زمان طراحی و اجرا: 2 ماه
  • موقعیت: تهران، مرزداران