مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه طراحی سردر کارخانه

طراحی سردر کارخانه صنعتی بر اساس طراحی نمای از پیش طراحی شده در جهت هم گام سازی با سبک مدرن انجام شده است.

  • نام پروژه: پروژه طراحی سردر کارخانه
  • سال اجرا: 1400
  • نوع پروژه: طراحی سردر کارخانه
  • مدت زمان طراحی: 1 هفته
  • موقعیت: ساوه، شهرک صنعتی کاوه