مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه سردر کارخانه صنعتی

طراحی بر اساس انتخاب سبک دلخواه کارفرما توسط آتلیه آتریم انجام شده است. 

  • نام پروژه: پروژه سردر کارخانه صنعتی
  • سال اجرا: 1400
  • نوع پروژه: طراحی سردر کارخانه
  • مدت زمان طراحی: 1 هفته
  • موقعیت: ساوه، شهرک صنعتی