مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه شرکت آزمایشگاهی

طراحی و اجرای بخش آزمایشگاهی بر اساس طراحی به سبک مدرن و رنگ بندی سازمانی شرکت.

  • نام پروژه: پروژه شرکت آزمایشگاهی
  • سال اجرا: 1399
  • نوع پروژه: دکوراسیون اداری
  • مدت زمان طراحی و اجرا: 2 ماه
  • موقعیت: تهران، جلال ال احمد