این طراحی آلترناتیو دوم از این ویلا می باشد که به سبک سنتی انجام شده.

در این طراحی المان ها و فضای سنتی و کاربردی در نظر گرفته شده است.

مخفی کردن اطلاعاتنمایش اطلاعات

طراحی سنتی ویلا ویلی

این طراحی آلترناتیو دوم از این ویلا می باشد که به سبک سنتی انجام شده است.

در این طراحی المان ها و فضای سنتی و کاربردی در نظر گرفته شده است.

  • نام پروژه: طراحی سنتی ویلا ویلی
  • سال اجرا: 1400
  • نوع پروژه: سبک سنتی
  • مدت زمان طراحی: 2 هفته
  • موقعیت : تهران