طراحی لابی در برج های مسکونی و اداری حائز اهمیت بسیاری می باشد…
در این پروژه طراحی لابی بر اساس آترناتیوهای مختلف انجام شده است و با استفاده متریال هایی نظیر چوب محیطی گرم و صمیمی ایجاد شده

طراحی لابی برج باغ

 

طراحی لابی در برج های مسکونی و اداری حائز اهمیت بسیاری می باشد

در این پروژه طراحی لابی بر اساس آترناتیوهای مختلف انجام شده است و با استفاده متریال هایی نظیر چوب محیطی گرم و صمیمی ایجاد شده

  • نام پروژه: طراحی لابی برج باغ
  • سال اجرا: 1402
  • نوع پروژه: طراحی لابی
  • مدت زمان اجرا: 2 ماه
  • موقعیت : تهران