مخفی کردن اطلاعاتنمایش اطلاعات

پروژه طراحی و اجرای آپارتمان ۱۲۰ متری

این طراحی آلترناتیو دوم از طراحی این آپارتمان است که به سبک تلفیقی انجام شده است.

در این سبک نقاط برجسته سبک های مختلف با ترکیبی هماهنگ با یکدیگر خودنمایی می کند.

  • نام پروژه: آپارتمان 120 متری
  • سال اجرا: 1401
  • نوع پروژه: طراحی و اجرای دکوراسیون
  • مدت زمان اجرا: 2 ماه
  • موقعیت : تهران