بازسازی نمای موجود با حداقل تغییرات داخلی

طراحی نما و لنداسکیپ با ترکیبی از سبک مدرن و سنتی

مخفی کردن اطلاعاتنمایش اطلاعات

پروژه طراحی و اجرای نمای ویلی ویلا

بازسازی نمای موجود با حداقل تغییرات داخلی

طراحی نما و لنداسکیپ با ترکیبی از سبک مدرن و سنتی

  • نام پروژه: ویلی ویلا
  • سال اجرا: 1401
  • نوع پروژه: بازسازی نما
  • مدت زمان اجرا: 2 ماه
  • موقعیت : تهران