نمای کارخانه علاوه بر زیبایی باید مقاومت و استحکام قابل قبولی نیز داشته باشد.

استفاده از متریال های مقاوم و کاربردی نقش مهمی در نمای کارخانه دارد.

مخفی کردن اطلاعاتنمایش اطلاعات

طراحی و اجرای نمای کارخانه

نمای کارخانه علاوه بر زیبایی باید مقاومت و استحکام قابل قبولی نیز داشته باشد.

استفاده از متریال های مقاوم و کاربردی نقش مهمی در نمای کارخانه دارد.

  • نام پروژه: طراحی و اجرای نمای کارخانه
  • سال اجرا: 1400
  • نوع پروژه: سبک مدرن
  • مدت زمان اجرا: 2 ماه
  • موقعیت : بادرود