طراحی و اجرای واحد ۱ اقامتی کارخانه واقع در شهرک صنعتی بادرود.

به سبک مدرن با ایجاد فضای کاربردی جهت میتینگ کاری و استراحت

مخفی کردن اطلاعاتنمایش اطلاعات

طراحی و اجرای واحد اقامتی کارخانه

طراحی و اجرای واحد ۱ اقامتی کارخانه واقع در شهرک صنعتی بادرود.

به سبک مدرن با ایجاد فضای کاربردی جهت میتینگ کاری و استراحت

  • نام پروژه: طراحی و اجرای واحد اقامتی کارخانه
  • سال اجرا: 1400
  • نوع پروژه: سبک مدرن
  • مدت زمان اجرا: 2 ماه
  • موقعیت : شهرک صنعتی بادرود