در این پروژه به دلیل کمبود فضا از سبک مینیمال و مدرن برای طراحی و دیزاین الهام گرفته شدهاصولا برای فضاهایی با متراژ کم از این سبک برای طراحی استفاده می شود.

مخفی کردن اطلاعاتنمایش اطلاعات

طراحی پروژه رضیعی

در این پروژه به دلیل کمبود فضا از سبک مینیمال و مدرن برای طراحی و دیزاین الهام گرفته شده

اصولا برای فضاهایی با متراژ کم از این سبک برای طراحی استفاده می شود.

  • نام پروژه: پروژه 80 متری پاسداران
  • سال اجرا: 1402
  • نوع پروژه: طراحی داخلی
  • مدت زمان اجرا: 7 روز
  • موقعیت : پاسداران