مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه اقامتگاه آقای عربی

تیم آتریم پس از برداشت خانه تاریخی آقای عربی و ثبت در سازمان میراث فرهنگی جهت مرمت و استفاده به عنوان اقامتگاه بوم گردی مشارکت داشته است.

  • نام پروژه: پروژه اقامتگاه بوم گردی آقای عربی
  • سال اجرا: 1398
  • نوع پروژه: مرمت آثار باستانی
  • مدت زمان اجرا: 1 ماه
  • موقعیت: اصفهان، بادرود، خالدآباد
  • Clients: Ethan Hunt