مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه منزل آقای عسگریان

طراحی با دو سبک متفاوت کلاسیک و مدرن با ترکیب رنگی های متفاوت جهت بازسازی به کارفرما ارائه شد. پس از انتخاب طرح نهایی صفر تاصد مراحل اجرا و تامین متریال پروژه جهت بازسازی توسط تیم آتلیه و اجرای آتریم انجام شده است.

  • نام پروژه: پروژه منزل آقای عسگریان
  • سال اجرا: 1400
  • نوع پروژه: طراحی و اجرای بازسازی مسکونی
  • مدت زمان طراحی و اجرا: 2 ماه
  • موقعیت: تهران، جنت آباد