مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه غرفه شارین

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شارین و اجرا در ۴۸ساعت و کسب عنوان طراحی برتر غرفه نمایشگاهی.

  • نام پروژه: پروژه غرفه شارین
  • سال اجرا: 1398
  • نوع پروژه: غرفه نمایشگاهی
  • مدت زمان طراحی و اجرا: 1 هفته
  • موقعیت: تهران، مصلی