مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه قلعه فمی

برداشت از بنای تاریخی قلعه فمی جهت ثبت آثار باستانی در سازمان میراث فرهنگی.

  • نام پروژه: پروژه قلعه فمی
  • سال اجرا: 1396
  • نوع پروژه: مرمت آثار باستانی
  • مدت زمان اجرا: 1 ماه
  • موقعیت: اصفهان، روستای فمی