مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه موبایل ۲۲۲

طراحی این فروشگاه با توجه به تعدد برندهای مختلف تلفن همراه و به طبع متفاوت بودن رنگ هر برند به صورت ترکیبی انجام شد که بتوان همبستگی هر بخش متفاوت فروش هر برند را بصورت یکپارچه داشته باشیم.

  • نام پروژه: پروژه موبایل 222
  • سال اجرا: 1400
  • نوع پروژه: طراحی دکوراسیون تجاری
  • مدت زمان طراحی: 2 هفته
  • موقعیت: تهران، یافت آباد، بازار مبایل2