مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه اداری آقای امین زاده

طراحی به دو سبک مینیمال و کلاسیک به کارفرما جهت بازسازی ارائه گردید.

  • نام پروژه: پروژه اداری آقای امین زاده
  • سال اجرا: 1399
  • نوع پروژه: طراحی داخلی اداری
  • مدت زمان طراحی: 1 هفته
  • موقعیت: تهران، شمشیری