در این پروژه سلیقه و نظر کارفرما بسیار مورد توجه قرار گرفته شده و طراحی بر اساس آلترناتیوهای مختلف و تنالیته رنگی مورد نظر کارفرما انجام شده است.

مخفی کردن اطلاعاتنمایش اطلاعات

طراحی پروژه المپیک

در این پروژه سلیقه و نظر کارفرما بسیار مورد توجه قرار گرفته شده و طراحی بر اساس آلترناتیوهای مختلف و تنالیته رنگی مورد نظر کارفرما انجام شده است.

  • نام پروژه: پروژه 130 متری المپیک
  • سال اجرا: 1402
  • نوع پروژه: طراحی داخلی و دکوراسیون
  • مدت زمان اجرا: 4 روز
  • موقعیت : میدان المپیک