در طراحی این پروژه از سبک تلفیقی استفاده شده است در این سبک برترین ویژگی های سبک های مختلف در ترکیبی هماهنگ با یکدیگر در کنار هم قرار گرفته اند…

مخفی کردن اطلاعاتنمایش اطلاعات

طراحی پروژه ۱۳۰ متری اندیشه

در طراحی این پروژه به متراژ ۱۳۰ متر مربع  از سبک تلفیقی استفاده شده است در این سبک برترین ویژگی های سبک های مختلف در ترکیبی هماهنگ با یکدیگر در کنار هم قرار گرفته اند…

  • نام پروژه: طراحی پروژه 130 متری اندیشه
  • سال اجرا: 1402
  • نوع پروژه: طراحی داخلی
  • مدت زمان اجرا: 10 روز
  • موقعیت : اندیشه