مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه فروشگاه کمپر

مشارکت در اجرای فروشگاه کمپر

از خدمات ارائه شده در این پروژه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

اجرای سقف کاذب کناف

اجرای دیوار کاذب کناف

اجرای رنگ آمیزی پروژه

  • نام پروژه: فروشگاه کمپر
  • سال اجرا: 1397
  • نوع پروژه: مشارکت در اجرای دکوراسیون داخلی فروشگاه
  • مدت زمان اجرا: 1 ماه
  • موقعیت: تهران، ایرانمال