مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه فروشگاه گریدر

مشارکت در اجرای فروشگاه گریدر

خدمات انجام شده در این پروژه:

-اجرای سقف کاذب کناف

-اجرای دیوار کاذب کناف

-رنگ آمیزی پروژه

-تاسیسات الکتریکال پروژه

  • نام پروژه: فروشگاه گریدر
  • سال اجرا: 1397
  • نوع پروژه: مشارکت در اجرای دکوراسیون داخلی فروشگاه
  • مدت زمان اجرا: 2 ماه
  • موقعیت: تهران، ایرانمال