مخفی کردن اطلاعاتتماس با آتریم

پروژه شرکت ۵۰۴۰

طراحی و اجرای دفتر مدیریت شرکت ۵۰۴۰ بر اساس خواسته های کارفرما و ارائه آلترناتیو های متفاوت به کارفغرمای محترم.

  • نام پروژه: پروژه شرکت 5040
  • سال اجرا: 1398
  • نوع پروژه: دکوراسیون اداری
  • مدت زمان طراحی و اجرا: 2 هفته
  • موقعیت: تهران، سردارجنگل