آتریم در دی ۱۰, ۱۴۰۰

برداشت بناهای تاریخی ، برداشت در معماری

برداشت بناهای تاریخی درواقع تبدیل نمای ۳ بعدی چنین بناهایی به تعدادی نقشه ۲ بعدی به کمک روش مثلث‌بندی است....
ادامه مطلب